• Úvod
  • Služby
  • Výroba atypických pružín

Výroba atypických pružín

Erwel ŠPECIÁL

erwel special 1Po revolúcii v roku 1989 bolo v bývalom Československu obmedzenie výroby zbraní a zbraňových systémov. Strata dlhodobých tradičných odberateľov armádnej techniky mala za následok zrušenie špeciálnych prevádzok, tzv špeciálok, ktoré vyrábali dôležité komponenty do zbraňových systémov. Erwel, s.r.o., získal a skúpil know-how od firiem, ktoré v komunistickom Československu vyrábali špeciálne pružiny do zbraní. Od roku 2007 sme nadviazali na staré skúsenosti a zdokonalili výrobu pramencových pružín. Dodávame pružiny do rôznych zbraňových systémov ako sú pištole, kanóny, rakety. Sme zmluvní dodávatelia pre VOP podľa zákona NR SR č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii, v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie úloh Krízového plánu v zmysle zmluvných požiadaviek MO SR za krízovej situácie . Na tieto špeciálne pružiny sú kladené vyššie požiadavky ako na bežné pružiny.
Pružiny sa vyrábajú z najkvalitnejších dostupných materiálov.

Pri výrobe na pružinách vykonávame:

  • 100%-nú kontrolu každého kusu
  • stabilizáciu
  • cyklovanie pružín
  • požadovanú povrchovú úpravu